X

Lligues Lleida, adaptada a la Llei de l'Esport

cartelasseguranca catLes competicions de Lligues Lleida estan adaptades a la normativa i requisits que estableix la llei de l'esport, el més important per nosaltres és la vostra salut:


Decret 58/2010 de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya:

"... La pràctica de l’activitat física i de l’esport ha d’acreditar‐se mitjançant una llicència esportiva d’acord amb allò que s’estableixi per reglament."

L’art. 150 DEEC estableix que:

"Amb caràcter general, cada llicència esportiva ha de comportar una assegurança que garanteix, com a mínim, la cobertura dels riscos següents [art. 152]: a) responsabilitat civil; b) indemnització per supòsits de pèrdues anatòmiques, funcionals o de defunció; c) assistència sanitària per aquells supòsits derivats de la pràctica esportiva i amb una quantitat suficient per cobrir les possibles contingències.

...no caldrà que l’esportista la subscrigui si acredita que individualment té protegides les contingències esmentades mitjançant una altra assegurança."

En cas de no tenir contractada l'assegurança mèdica serà l'organitzador de l'activitat esportiva el qui assumirà les despeses mèdiques del lesionat i les corresponents responsabilitats.

Continuem treballant per aconseguir una pòlissa d'assegurança al millor preu possible i amb el màxim de cobertures per als nostres jugadors.

You must set at least a module in the position services
You must set at least a module in the position customerfeedback
You must set at least a module in the position works
You must set at least a module in the position shortcodes

 

TAULES DE PREUS

Escull l'opció que més s'adapti al teu equip

 

 


 

PER L'ESQUADRA TV

 

BANNER PER LESQUADRA cat

You must set at least a module in the position team
You must set at least a module in the position about
You must set at least a module in the position tweets
You must set at least a module in the position skills
You must set at least a module in the position googlemap